Tietosuojaseloste – Asiakasrekisteri

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Rekisterinpitäjä

Rakennustoimisto K. Tervo Oy

y-tunnus 0843122-7
Muuntamontie 2
80100 Joensuu
puh. 010 835 2002

Rekisteröidyt

 • Yritysten tilaisuuksiin osallistuvat
 • Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, lisätietojen tarjoaminen asiakkaille, asiakassuhteiden hoito. Käsittelemme tietoja lain mukaisin edellytyksin.

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekistereihin voidaan tallentaa mm. seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Ostohistoria

Tapahtumiin osallistuvien osalta ja markkinointirekisterin osalta tallennetaan seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Yritys

Käsittelyn kesto

Käsittelemme rekisterissä olevia tietoja vain niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyiltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. Asiakas- ja markkinointirekisteristämme poistamme tarpeettomat henkilötiedot kuuden (6) kuukauden välein.

Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@rakentajatervo.fi.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (https://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (https://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html ohjeet valituksen tekemiseen).

Säännönmukaiset tiedonlähteet

Kaikki asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessä. Asiakas on velvollinen päivittää tietonsa niiden muuttuessa.

Tietojen luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta tietoja eteenpäin:

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi vain rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Sähköisten rekisterien käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
 • Sähköisistä rekistereistä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.
 • Ei-sähköisten rekisterien sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
Yhtiö
Referenssit
Ajankohtaista
Myytävät
Vuokrattavat
Muut tilat

K. Tervo Oy:n taustalla on yli puolen vuosisadan perinteet Itä-Suomalaisena rakentajana. Ammattitaitoinen henkilöstö ja nykyaikaiset työmenetelmät ovat kestävän kehityksen, korkealaatuisen toteutuksen ja työturvallisuuden takeena.

Rakennustoimisto K. Tervo Oy

puh. 010 835 2002
etunimi.sukunimi(at)rakentajatervo.fi
Muuntamontie 2
80100 Joensuu
Uusi osoitteemme on käytössä 1.2.2018 alkaen.

Rakennustoimisto K. Tervo Kuopio Oy

puh. 010 835 2003
gsm. 050 529 1338
etunimi.sukunimi(at)rakentajatervo.fi
Niiralankatu 17 A 21
70600 Kuopio

Ota yhteyttä
close slider